Ons Doel
De Stichting Repeater Bergen op Zoom heeft als doel het faciliteren van zend- en ontvangst apparatuur voor gebruik als relaisstation in alle modes en op alle frequenties die  zijn toegestaan door het Agentschap Telecom voor amateurgebruik. Het hoofddoel is het stimuleren van  onderlinge contacten en het bevorderen van experimenteren met radioapparatuur en de bijbehorende hulpapparatuur. Dit gebeurt uitsluitend door gelicencieerde zendamateurs.

Tegenwoordig is en wordt het steeds moeilijker om privé fatsoenlijke antennes neer te mogen of kunnen zetten. Een relaisstation op een hoog punt is volgens de stichting daarom een essentiële voorwaarde om de hobby nog enigszins uit te kunnen oefenen. Wij faciliteren met onze repeaters de radio-amateurgemeenschap in de wijde omtrek van Bergen op Zoom.

Stichting Repeater Bergen op Zoom heeft momenteel zes systemen in de lucht vanaf drie locaties. Te weten een analoge 2m en 70cm repeater, een 70cm D-Star repeater, een 70cm C4FM repeater,  een 10m repeater en een The Things Network Gateway. De stichting bestaat uit enkel vrijwilligers.

Nieuws

Kosten
Het in de lucht houden van dergelijke complexe installaties kost per jaar behoorlijk wat tijd en vooral geld. De tijd is geen groot probleem, maar het geld altijd wel. Denk aan de flink stijgende energiekosten, de vaste lasten zoals verzekering, locatie huur e.d. Maar ook het onderhoud, vervanging, vernieuwing enzovoorts. Een deel hiervan wordt door enkele stichtingsleden zelf opgebracht, maar het grootste deel van de jaarlijkse kosten moet uit vaste donaties, verkopingen etc. komen. De VERON afdeling A51 Bergen op Zoom draagt ook jaarlijks een steentje bij.

Gebruikt u de repeaters in Bergen op Zoom en draagt u ze een goed hart toe? Dan is uw bijdrage altijd heel erg welkom en ook noodzakelijk om deze mogelijkheden voor uw hobby te blijven verzorgen.