De Stichting Repeater Bergen op Zoom
heeft als doelstelling het in stand houden van zend- en ontvangst- apparatuur voor gebruik als relaisstation in alle modes en op alle frequenties. Dit binnen de vergunning zoals is toegestaan door het Agentschap Telecom. Het hoofddoel is het bevorderen van de onderlinge contacten en het bevorderen van het experimenteren. Dat experimenten gebeurt vooral met, al dan niet zelf geconstrueerde radio apparatuur door gelicencieerde zendamateurs.

Het wordt in de huidige maatschappij steeds moeilijker om fatsoenlijke antennes neer te mogen zetten. Een relaiszender op een hoog punt heeft naar de mening van de stichting daarom extra zin als onderling communicatiemiddel. Stichting Repeater Bergen op Zoom heeft momenteel vier relaisstations in de lucht vanaf drie locaties. Op de Zoomflat staan de 2m repeater PI3BOZ, de D-STAR repeater PI1BOZ en het kopstation van de ATV repeater PI6BOZ. De Groeshof huisvest de 70cm repeater PI2BOZ, de 23cm zender voor ATV en een TTN gateway. Een extra ontvanger voor PI3BOZ is geplaatst op de Beneluxflat, tevens staat daar ook nog een TTN gateway.

Dat voor het in stand houden van dergelijke installaties per jaar behoorlijk wat tijd en geld nodig is, is waarschijnlijk wel duidelijk. De tijd is nu geen groot probleem, maar het geld altijd wel. Denk aan de energiekosten en vaste lasten zoals verzekering, locatie huur e.d. Een deel hiervan wordt door enkele stichtingsleden zelf opgebracht, maar het leeuwendeel van de jaarlijkse kosten moet uit vaste donaties, verkopingen etc. opgebracht worden. De VERON afdeling Bergen op Zoom draagt ook jaarlijks een steentje bij. Draagt u de repeaters in Bergen op Zoom een goed hart toe, dan is uw bijdrage altijd heel welkom.