De analoge 70cm repeater bevindt zich op de Groeshof en bestaat uit twee Motorola GM900 radio’s welke via een zelfbouw controller op basis van een Raspberry Pi met SvxLink wordt aangestuurd. Deze controller voorziet in een afwisselende spraak en CW identificatie, EchoLink toegang en een webstream. Deze repeater draagt de call PI2BOZ.

Specificaties:

Frequentie 438.275 MHz
Shift -7.6 MHz
CTCSS 88,5 Hz voor RX & TX
TX Power 10Werp
Antenne Kathrein K7516221
Antenne hoogte 54m
Echolink ID 430025
Ontvangers Bergen op Zoom

Een repeater bestaat in de basis uit een zender, welke aan een ontvanger is gekoppeld en deze zender relayeert het signaal van de ontvanger. Maar om dit te kunnen doen moet er wel aan een aantal hoogfrequent voorwaarden worden voldaan. Immers een zender welke vlak bij een ontvanger werkt op een korte afstand in frequentie, in het geval van PI2BOZ is dat 1600 Khz, maakt de ontvanger zeer ongevoelig. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat de ontvanger de zender niet hoort. Maar ook de ruis welke de zender produceert op de ontvanger frequentie moet onderdrukt worden. Dit gebeurt in het duplexfilter.   >> Wat is een duplex filter?

PI2BOZ is voorzien van een Kathrein K6521261 duplex filter. Van ieder filter zijn er zes toegepast, drie voor de zender en drie voor de ontvanger.