Het in de lucht houden van de repeaters kost per jaar behoorlijk wat geld. Denk aan de flink stijgende energiekosten, de vaste lasten zoals verzekering, locatie huur e.d. Maar ook het onderhoud, vervanging, vernieuwing enzovoorts. Een deel hiervan wordt door enkele stichtingsleden zelf opgebracht, maar het grootste deel van de jaarlijkse kosten moet uit vaste donaties, verkopingen etc. komen.

Gebruikt u de repeaters in Bergen op Zoom? Dan is uw bijdrage altijd heel erg welkom en ook noodzakelijk om deze mogelijkheden voor uw hobby te blijven verzorgen.

Weblink QR Code
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=bwM36CWc6tSlUVSInUPsfKCEHAZTbtpP
rekening nummer: NL68 INGB 0007 7015 66
Fundraiser
[whydonate id=”n4xo0″]