Het Duplex Filter: Een repeater bestaat in de basis uit een zender, welke aan een ontvanger is gekoppeld. Deze zender relayeert het signaal van de ontvanger. Maar om dit te kunnen doen moet er wel aan een aantal hoogfrequent voorwaarden worden voldaan.
Immers een zender welke vlak bij een ontvanger werkt op een korte afstand in frequentie maakt deze ontvanger zeer ongevoelig.

Daarom moet ervoor worden gezorgd dat de ontvanger de zender als het ware niet hoort. Maar ook de ruis welke de zender produceert op de ontvanger moet onderdrukt worden. Dit gebeurt in het duplexfilter. Een zender van bijvoorbeeld 10 Watt (+40 dBm) moet
zo ver worden onderdrukt in de ontvanger sectie van het duplexfilter dat hij daar niet sterker wordt gezien als circa. -60 dBm. (0,000000001 Watt) De meeste ontvangers kunnen zo’n signaal nog zonder problemen verwerken. Maar de zender produceert op enige
afstand van zijn zendfrequentie ook nog ruis. Deze ruis is nog zodanig sterk dat hij de ontvanger gevoeligheid, welke meestal in de buurt van de 0,2 of 0,3 µV (circa -121 of -117 dBm.) ligt nog stevig reduceert!

Deze taak van het onderdrukken van de zender frequentie en het onderdrukken van de zijband ruis van de zender wordt dus gedaan door het duplex filter. Meestal is dit een combinatie van een aantal filters. De combinatie van de filters, een aantal in de ontvanger
weg en een aantal in de zender weg worden met twee kwart lambda kabelstukken aan elkaar gekoppeld. Dit gebeurd met een T-stuk en daarop wordt de zend- en ontvangst antenne aangesloten.