10m Repeater in de maak

Om ook onze korte golf liefhebbers te kunnen faciliteren zijn we druk bezig om een 10 meter FM repeater te ontwikkelen en in de lucht te brengen. Zeker met de voor de komende jaren toenemende goede propagatievoorspellingen verwachten we daar veel belangstelling voor van de amateurgemeenschap.

De machtiging is intussen aangevraagd en verleend door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. (RDI), voorheen bekent als het Agentschap Telecom (AT). De zendfrequentie is 29.650 MHz, de ontvangstfrequentie 29.550 MHz. Er wordt dus met een negatieve shift van 100 KHz gewerkt. Het vermogen is 50 Watt. Er zal een CTCSS frequentie worden toegepast van 88.5 Hz. voor de ontvanger, alsmede voor de zender. De zender komt op de Groeshof  in Bergen op Zoom te staan, de ontvanger op de Zoomflat in die plaats. Er wordt gebruik gemaakt van ½ lambda antennes voor beide locaties.

De zender met vermogens eindtrap, filtering en ontvanger worden gebouwd door Henk PA5HE, de besturing van het geheel wordt verzorgd door een 2-tal Raspberry Pi’s met SVXlink software als besturing. De programmering van deze software wordt door Luc NL13716 gedaan. Rob PAØRPA zal alles in 19 inch kasten bouwen.

Wij hopen dit moois in 2023 voor u in de lucht te kunnen zetten en denken hiermee een waardevolle bijdrage aan onze amateurgemeenschap te kunnen geven. Gebruik hem (en uiteraard de VHF en UHF repeaters) zo veel mogelijk. Onthoud dat er voortdurend commerciële kapers op de liggen die graag hun geld aan het RDI geven om onze frequenties voor hun gebruik over te nemen!

Het in de lucht brengen en ook houden van repeaters kost aardig wat geld, dus als u er gebruik van maakt hopen we dat u ons hiermee ook financieel wilt steunen. Zoals u in het Verslag Amateuroverleg 105 van het Agentschap Telecom (nu RDI geheten) in de Electron van februari 2023 kunt lezen in punt 4.7 (repeater overleg) verwacht het RDI dat de kosten voor repeaters geheel en al door de ervan gebruik makende amateurs onderling zullen worden geregeld. De amateur verenigingen geven aan dat ze dit voldoende besproken hebben, dus van hen hoef je als repeater gebruikers en beheerders niets te verwachten, op een enkele uitzondering van wat afdelingen na dan.