PI1ZWN is een System Fusion C4FM repeater en bevindt zich op de Groeshof en bestaat uit een Yaesu DR-2X als zend-ontvanger. PI1ZWN is ontstaan uit een initiatief van PD5TON | TON, PD3JAG | Jan en PD1JHH | Jan en in samenwerking met ons uitgevoerd. PI1ZWN draait stand-alone en is dus niet gekoppeld aan WireX of YSF.

     * Onder voorbehoud van wijzigingen en in afwachting van de vergunning

Specificaties:

Frequentie 438.525 MHz
Shift -7,6 MHz
TX Power 10Werp
Antenne Procom CXL 70-1LW
Antenne hoogte 56m

Een repeater bestaat in de basis uit een zender, welke aan een ontvanger is gekoppeld en deze zender relayeert het signaal van de ontvanger. Maar om dit te kunnen doen moet er wel aan een aantal hoogfrequent voorwaarden worden voldaan. Immers een zender welke vlak bij een ontvanger werkt op een korte afstand in frequentie, in het geval van PI1ZWN is dat 7600 Khz, maakt de ontvanger zeer ongevoelig. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat de ontvanger de zender niet hoort. Maar ook de ruis welke de zender produceert op de ontvanger frequentie moet onderdrukt worden. Dit gebeurt in het duplexfilter.   >> Wat is een duplex filter?

PI1ZWN is voorzien van een Procom DPF 70/6-150 10N duplex filter. Van ieder filter zijn er zes toegepast, drie voor de zender en drie voor de ontvanger.