– De ATV repeater is niet langer in bedrijf –


Naar de ATV repeater streamen: 
Voor de amateur welke niet over een ATV zender beschikt hebben we de mogelijkheid gecreëerd om via een stream toch via de ATV repeater uit te kunnen zenden. Deze stream ingang wordt ook  gebruikt om vanaf evenementen of bijeenkomsten via de ATV repeater te kunnen uitzenden.

Het gratis programma OBS Studio wat beschikbaar is voor Windows, Linux en Mac en een webcam is alles wat u nodig heeft. (andere software dan OBS Studio wordt niet ondersteund.) Uiteraard hebben we, om te voorkomen dat niet amateurs op de repeater kunnen komen, het een en ander afgeschermd. Wilt u meer informatie of stream toegang tot de ATV repeater neem dan contact met ons op via e-mail of een PB via facebook.

Gegevens met betrekking tot de stream URL en instellingen van OBS Studio zullen per mail worden toegezonden.

* Stream toegang tot de ATV repeater geschiedt uitsluitend op vertoon van uw machtiging.