PA5HE

Henk, PA5HE is secretaris en houdt zich voornamelijk bezig met het experimenteren met, en het bouwen van meestal analoge schakelingen.