UP Status Netwerk:
Lijkt er iets niet te werken? Check dan hier of of er wellicht een netwerk apparaat down is. Deze service is nog in test fase dus correcte werking wordt nog niet gegarandeerd.

MonitorStatus24 uur7 dagen
Network - RouterboardUp100%98.89%
Network - Switch BeneluxflatUp100%100%
Network - Switch GoeshofUp100%100%
Network - Switch ZoomflatUp100%100%
WiFi - Groeshof <> Beneluxflat - APUp100%100%
WiFi - Groeshof <> Beneluxflat - ClientUp100%100%
WiFi - Marcel <> Zoomflat - APUp100%100%
WiFi - Marcel <> Zoomflat - ClientUp100%100%
WiFi - Omni ZoomflatUp100%100%
WiFi - Zoomflat <> Groeshof - APUp100%100%
WiFi - Zoomflat <> Groeshof - ClientUp100%100%

Toelichting:
Netwerk – Routerboard: Dit is de router | Netwerk – Switch  x: Is de switch, waar de x voor de locatie staat | WiFi – x <> y – z: Dit is de WiFi link tussen twee locaties waar de x en y de twee locaties aanduiden en de z aan geeft of het om een accesspoint (AP) of Client gaat

* De informatie in de bovenstaande tabel is maximaal 30 minuten oud