Stichting Repeater Bergen op Zoom
Volop in beweging

De Stichting Repeater Bergen op Zoom heeft als doelstelling het in stand houden van zend- en ontvangangst- apparatuur voor gebruik als relaisstation in alle modes en op alle frequenties binnen de vergunning zoals is toegestaan doorhet Agentschap Telecom. Het hoofddoel is het bevorderen van de onderlinge contacten en het bevorderen van het experimenteren met, al dan niet zelf geconstrueerde radio apparatuur door gelicenceerde zendamateurs.

Het gebruik van een relaiszender op een hoog punt heeft naar de mening van de stichting in de huidige tijd extra zin als onderling communicatiemiddel, daar het in de huidige maatschappij steeds moeilijker wordt om fatsoenlijke antennes neer te mogen zetten. Het plaatsen van een eenvoudige rondstraler lukt meestal nog wel. De stichting Repeater Bergen op Zoom heeft momenteel vier relaisstations in de lucht vanaf drie locaties. Op de Zoomflat staan de 2m repeater PI3BOZ, de D-STAR repeater PI1BOZ en het kopstation van de ATV repeater PI6BOZ. Op de Groeshof staan de 70cm repeater PI2BOZ, de 23cm zender voor ATV en een TTN gateway. Op de Beneluxflat staat een extra ontvanger voor PI3BOZ en nog een TTN gateway.

Dat voor het instandhouden van dergelijke installaties per jaar behoorlijk wat tijd en geld nodig is, is waarschijnlijk wel duidelijk. De tijd is nu geen groot probleem, maar het geld altijd wel. Denk aan de energiekosten en vaste lasten zoals verzekering, locatie huur e.d. Een deel hiervan wordt door enkele stichtingsleden zelf opgebracht, maar  het leeuwendeel van de jaarlijkse kosten moet uit vaste donaties, verkopingen etc. opgebracht worden. De VERON afdeling Bergen op Zoom draagt ook jaarlijks een steentje bij. Draagt u de repeaters in Bergen op Zoom een goed hart toe, dan is uw bijdrage altijd heel welkom. (onze gegevens vindt u onder
contact en onder aan de pagina)


De drie repeater loakties
 
 Zoomflat, Bergen op Zoom   Groeshof, Bergen op Zoom   Beneluxflat, Roosendaal
 
   

Deze website is nog in de maak en dus nog niet compleet.